Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa pracowników przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych celów):

  • w celu realizacji umowy lub zlecenia i będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi/zlecenia bądź do odwołania niniejszej zgody oraz w okresie przez który Administrator moich danych jest zobowiązany do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług,
  • w celu tworzenia analiz, zestawień do celów statystycznych na potrzeby własne i wówczas dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od ostatniej czynności na danych osobowych,
  • w celu realizacji procesu rekrutacji nowych pracowników dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji;
  • w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail, telefon, pocztowy adres korespondencyjny.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

Państwa dane osobowe pokazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów/zleceń, np. podmiotom wykonującym usługi prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie.

Każdy z Państwa lub Państwa pracowników ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „VESTER” Handzelewicz Sp.j. z siedzibą w Kutnie przy ul. Granicznej 15.

Z administratorem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem:  vester@vester.com.pl lub telefonicznie +48 (24) 253 51 18.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.